A A A

Veien videre

Lesetips og gode hjelpemidler! Det fins mye bra å lese om klart språk. La deg inspirere!

HER ER NOEN LENKER:

• Språkrådet: språkrådet.no
• Klart språk i staten: klartspråk.no
• Korrekturavdelingen: korrekturavdelingen.no

NOEN NYTTIGE BØKER:

Faarlund, Jan Terje m.fl. 1997. Norsk referansegrammatikk.
Universitetsforlaget.

Simonsen, Dag F. (red.) 1999. Godt språk i lærebøker. Rettleiing i lære-bokarbeid.
Norsk språkråd

Språkrådet. 2010. Klarspråk i praksis. Håndbok i godt forvaltningsspråk.
Kunnskapsforlaget.

Språkrådet/Difi. 2010. Klar, men aldri ferdig. En praktisk veileder i klarspråksarbeid.
Språkrådet/Difi.

Tanums store rettskrivningsordbok. 2005.
Kunnskapsforlaget.

Vinje, Finn-Erik. 1998. Bedre norsk. Språkråd fra a til å.
Fagbokforlaget.

Vinje, Finn-Erik. 2008. Skriveregler.
Aschehoug.

 

Skjema