Temabilde vei og veitrafikkinformasjon

Midtbakkveien stengt for gjennomkjøring

I forbindelse med anleggsarbeide er Midtbakkveien stengt for gjennomkjøring fra kryss Midtbakkveien/Tors vei til kryss Midtbakkveien/Brønnveien frem til fredag 01.12.17 kl. 16:00

Gatelys

Oppgradering av gatelys i Alta kommune 2017

Alta kommune vil i løpet av høsten gjennomføre utskifting av en rekke gatelysarmaturer. Utskiftingen omfatter gamle kvikksølvarmaturer som skiftes ut til moderne LED armaturer.

Hjertesone+Elvebakken

Elvebakken skole har fått hjertesone

Nå blir det tryggere for gående og syklende ved skolen.

Kaiskuru NMS

Hjertesone etablert ved Kaiskuru Nærmiljøsenter

Nytt kjøremønster og nye parkeringsforhold er forandringen.

informasjon

Kontrakt inngått for vegutbygging mellom Salkobekken og Øvre Alta

Statens vegvesen har den 11.08 undertegnet kontrakt med Anlegg Nord AS om bygging av gang- og sykkelveg og omlegging og utbedring av riksveg 93 mellom Salkobekken og Øvre Alta.