lesestund

Vedtekter for kommunale barnehager

Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen. 

Vedtektene er vedtatt av kommunestyret 14.10.1996, sak 124/96 og sist endret i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 01.06.2017, sak 22/17.
Endrede vedtekter gjøres gjeldende fra 01.08.2017

Vedtektene for de kommunale barnehagene finnes her: Vedtekter for kommunale barnehager

Vedtekter for private barnehager finnes på hjemmesiden til hver enkelt barnehage.