Illustrasjon_300x189

Marienlund bosenter

Vedtatt reguleringsplan - Marienlund bosenter

Kommunestyret har nylig vedtatt plan for etablering av 46 nye boenheter på Marienlund.

Ingressbilde

Bia vei - vedtatt detaljregulering

Vedtatt reguleringsplan - Vei til Bia

Kommunestyret har vedtatt plan for vei til Bia

Bilde_300x169

Vedtatt områdeplan

Langnes næringsområde - vedtatt områdeplan

Kommunestyret har vedtatt plan for etablering av nytt næringsområde på Langnes

Planområde Rafsbotn caravanoppstilling

Detaljregulering for Rafsbotn caravanoppstilling

Kunngjøring vedtatt reguleringsplan

Kommunestyret har i møte den 17.10.2017 vedtatt reguleringsplan for Rafsbotn caravanoppstillingsplass med hjemmel i PBL §12-12. Reguleringsplanen omfatter 200 caravanoppstillingsplasser der utbyggingen vil skje i privat regi.

Kartutsnitt+annonse_300x263

Kunngjøring vedtatt reguleringsplan:

Detaljregulering for Skiferveien 2 og 4

Kommunestyret har i møte den 20.09.2017 vedtatt ny detaljregulering for Skiferveien 2 og 4, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.