Bilde_300x169

Vedtatt områdeplan

Langnes næringsområde - vedtatt områdeplan

Kommunestyret har vedtatt plan for etablering av nytt næringsområde på Langnes

Planområde Rafsbotn caravanoppstilling

Detaljregulering for Rafsbotn caravanoppstilling

Kunngjøring vedtatt reguleringsplan

Kommunestyret har i møte den 17.10.2017 vedtatt reguleringsplan for Rafsbotn caravanoppstillingsplass med hjemmel i PBL §12-12. Reguleringsplanen omfatter 200 caravanoppstillingsplasser der utbyggingen vil skje i privat regi.

Kartutsnitt+annonse_300x263

Kunngjøring vedtatt reguleringsplan:

Detaljregulering for Skiferveien 2 og 4

Kommunestyret har i møte den 20.09.2017 vedtatt ny detaljregulering for Skiferveien 2 og 4, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Bilde_300x187

Vedtatt detaljreguleringsplan

Vedtatt reguleringsplan for Skogheim boligområde i Saga

Kommunestyret har vedtatt at det skal etableres et nytt boligområde med nesten 100 nye boenheter i Saga, like vest for Saga skole. Feltet vil bli bygd ut av Alta kommune.

Plankart+Kvitberget_300x311

Kunngjøring:

Vedtatt reguleringsplan - Detaljregulering for Kvitberget boligfelt

Kommunestyret har i møte 06.03.2017, sak PS 15/17, vedtatt detaljregulering for Kvitberget boligfelt i Tverrelvdalen.