Vedlikeholdmidler til idrettsanlegg

Generelt om tjenesten

Tema

- Kultur og fritid
- Tilskuddsordninger
- Idrett og friluftsliv

Beskrivelse

Hovedutvalget for oppvekst og kultur disponerer årlig et beløp som kan gis som tilskudd til utbedring og vedlikehold av idrettsanlegg. Årlig beløp fastsettes ved budsjettbehandlingen.

Målgruppe

Alle idrettsanlegg som eies av frivillige organisasjoner i Alta kan bli tildelt vedlikeholdsmidler.

Kriterier/vilkår

Ved behandling av søknader legges følgende til grunn: 40% av midlene fordeles med et likt grunnbeløp til de anlegg det er søkt støtte til. 40% av midlene fordeles i henhold til antall aktive i organisasjonen. 20% av midlene fordeles etter spesiell vurdering. Det skal bl.a. tas hensyn til spesielle vedlikeholdsarbeider samt foretas utjevning av iøynefallende skjevheter som måtte forekomme.

Søknadsfrist 1. april

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

___

Skjema

Søknadsfrist

1. april

Søknaden sendes til

Alta kommune Kultursektoren Postboks 1403, 9506 Alta postmottak@alta.kommune.no

Saksbehandling

Søknadene sendes til Alta idrettsråd for uttalelse. Søknadene behandles på delegasjon fra  Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Saksbehandlingstid

Søknadene behandles før sommerferien.

Klagemulighet

Vedtaket kan påklages til kultur og næring i samsvar med forvaltningslovens § 27. Klagen sendes til Alta kommune, kultursektoren, Postboks 1403, 9506 Alta.

Merknader

Eieren av idrettsanlegg kan også søke om driftshjelp fra drift- og utbyggingssektoren. Det er samme søknadsskjema. Søknadene vil bli samordnet.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Kulturvirksomheten
Telefon:90081680
Epost:postmottak@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1403 9506 Alta
Besøksadresse:Alta Rådhus

Andre opplysninger

Gyldig til2018-12-31