A A A

Valgstyret i Alta kommune har mottatt 11 listeforslag til kommunestyrevalget 2019

Alle partier som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen innen mandag 1. april kl. 12:00. Nedenfor finner du innleverte listeforslag fra de forskjellige partiene.

Fristen for å trekke tilbake et listeforslag er tirsdag 23. april kl. 12:00. Valgstyret tar stilling til listeforslagene senest 1. juni, og samme dato blir de offisielle valglistene lagt ut til gjennomsyn.

Valgstyret i Alta kommune har mottatt 11 listeforslag til kommunestyrevalget i Alta. Fristen for å levere forslag var 1. april klokken 12:00.

 • Arbeiderpartiet
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Kristelig Folkeparti
 • Liberalistene
 • Miljøpartiet de grønne
 • Partiet De Kristne
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

Alle valglistene

 

Skjema