Temabilde omsorg, trygd og sosiale tjenester 

Info

Resultater fra folkeavstemning 14. mai - Endelig resultat

Det har vært folkeavstemning om sammenslåing av Finnmark og Troms fylker. Forhåndsstemmingen startet mandag 7. mai og valgdagen var mandag 14. mai. Fylkeskommunen har holdt pressekonferanse i dag klokken 09:00.

Valg

7. mai starter folkeavstemninga!

7. mai vil finnmarkinger få si sin mening om sammenslåinga av Finnmark og Troms. Da kan du enten stemme på nett eller på papir i din kommunes lokaler. Les mer om hvordan du kan stemme

Valg-urne

Valgresultater

Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017

Valgstyret i Alta har i møte 12. september 2017 godkjent møteprotokollen for Stortingsvalget og Sametingsvalget.

Meddommer

Har du lyst til å være meddommer?

Kommunen trenger flere meddommere til tingretten. På grunn av flytting, sykdom, jobbsituasjon og annet skjer det stadige utskiftinger.

Valg-urne

Oversikt over valgte representanter

Godkjenning av valget

Valgstyret har i møte 15. september 2015 godkjent kommunestyrevalget. Her finner du oversikt over valgte representanter i Alta kommunestyre 2015-2019.