Utslipp / påslipp - oljeholdig avløpsvann

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Forurensningsforskriftens kap.15 omfatter utslipp/ påslipp av oljeholdig avløpsvann. Tillatelse til slike utslipp gis som enkeltvedtak hjemlet i forurensningsforkriften.

Målgruppe

Eiendommer som har vaskehaller for kjøretøy, motorverksteder, smøre-/ servicehaller og lignende. Slike eiendommer er pålagt å ha oljeutskilleranlegg.

Kriterier/vilkår

Avløpsvannet skal passere oljeutskilleranlegg dimensjonert etter NS-EN 858 og som er tilrettelagt for å ta representative prøver på utløpet. Det må søkes utslipps- /påslippstillatelse, og tiltaket må meldes ned sanitærmelding (søknad om sanitærabonnement)

Påslipps-/ utslippstillatelser av oljeholdig avløpsvann gis som enkeltvedtak hjemlet i forurensningsforskriften. Tillatelsen vil stille krav til driften av utskilleranlegget.

Pris for tjenesten

Behandling av søknad om utslipps- påslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Forskrifter

Forskrift om miljørettet helsevern

___

Skjema

Klagemulighet

Påslippstillatelse gitt som enkeltvedtak kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28, annet ledd.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Kommunalteknikk
Telefon:78455000

Ansvarlig enhet

Avdeling:Kommunalteknikk
Telefon:78455000
Telefaks:78455011

Andre opplysninger

Gyldig til2018-12-31