A A A
Info

Utdanningsstøtte

Alta kommune tilbyr utdanningsstøtte for de som tar utdanningen: sykepleier, helsesøster, vernepleier, lærer og barnehagelærer. De som får innvilget stipend får det utbetalt over tre år; 15 000 kr per år, til sammen 45.000 kr.

Retningslinjer og søknad om utdanningsstøtte finner du her: søknadsskjema

Søknadsskjema sendes til Alta Kommune, Postboks 1403, 9506 Alta.
Merkes med «Personalavdelingen - Utdanningsstøtte».

Tildeling gjøres etter en helhetlig vurdering av alle de innkomne søknadene.

 

Søknadsfristen for høsten 2018 er 15.09.2018.

Skjema