Tusen, tusen takk - NM Alta

NM-arrangørens takkeord til hele Finnmark

Bjørgen NM Alta

Folkefest i Finnmark/NMAlta2018 takker
• Finnmark
• Alta
• Ski Norge
• frivillige
• våre folkefestpartnere

for fantastiske dager med NM og Folkefest.
 
Våre mange frivillige har løst alle oppgaver og sikret oss folkefest- og NMdager som har vært spektakulære.
Hver og en av våre frivillige har bidratt slik at vi kan oppsummere at dagene i Finnmark og Alta har gitt opplevelser for livet.

Vår styrke er evnen og viljen til å løfte i flokk. Flinke folk med vilje til å stå på og til å finne løsninger. Våre frivillige har løst alle utfordringer som profesjonelle. Bedre mannskap og bedre medarbeidere finnes ikke! Vi får til ting sammen.

Jeg vil sitere en av de mange tilbakemeldingene vi har fått fra løpere, ledere og andre:
            
    "Vi har bare lyst å takke for et aldeles herlig arrangement. Hele helgen har vært super, fra vær, til organisering  
    av transport, informasjon, tilrettelegging, og ikke minst stemning! Alle som en av de lokale har vært særdeles
    imøtekommende og serviceinnstilte, fra buss-sjåførene til premieutdelere og alle andre funksjonærer vi har møtt.
    Så tusen takk for oss og en fantastisk opplevelse – vi lever lenge på minnene."

 
Folkefesten og NMAlta2018 har vist et raust Finnmark og et raust Alta. Vi har ivaretatt vertskaps oppgaver og sikret  at alle som har vært tilstede har følt seg velkommen. Finnmark og Alta har sørget for å vise gjestfrihet og glede i møte med løpere, ledere og gjester. Denne rausheten og viljen til å møte besøkende med åpenhet og varme, framheves av flere.
 
Publikum på arena har møtt løpere med fornavn og heiet på alle. Det er ikke uten grunn at mange har fortalt at NM i Alta har vært en unik opplevelse der alle løpere ble støttet og hjulpet fram av entusiasme og glede. Som en av de ypperste skistjernene sa det: "Holmenkollen og Alta".
 
Folkefesten med åpningsseremoni, et fantastisk flott barneskirenn på sentrum og aktivitetsdager for barn på skiarenaen har gitt et rammeverk for gode opplevelse. En folkelig oppslutning med rundt 15.000 personer tilstede på arenaen viser folkelig oppslutning, og det forteller om glede, glød og begeistring rundt NM dagene.
 
Vi er stolte og glade for at bedrifter i Finnmark og Alta har muliggjort folkefesten. Firma som har bidratt har fått plakater eller annet som viser at de har vært med på å bidra til folkefesten. Vi takker og vet at folkefesten ikke ville vært mulig uten dere. Våre folkefestpartnere har vært avgjørende for folkefest og NM.
 
Vi håper at vi har bidratt til stolthet hos alle våre frivillige, men tror at også til Finnmark og Alta føler stolthet. Vi har vist at Finnmark kan og vil. Vi håper at vi bidrar til bolyst og glede.

Vi er ydmyke i forhold til mange og gode tilbakemeldinger. Vi vet at Folkefest i Finnmark/NMAlta2018 bare har vært mulig fordi vi har stått sammen og jobbet sammen.

 

Tusen, tusen takk.

Per Hindenes
Leder i hovedkomiteen