A A A

Trygdebolig (Kommunal bolig til pleie- og omsorgsformål)

Generelt om tjenesten

Tema

- Omsorg, trygd og sosiale tjenester
- Boformer

Beskrivelse

Trygdeboliger er boliger som kommunen disponere til pleie- og omsorgsformål .Endel av disse er spesielt tilrettelagt for personer med funksjonshemmninger.Leilighetenes størrelse variere mellom 13,6 - 65,0 m2. Alle leilighetene som kommer under denne kategorien ligger i Sentral-Alta.

Målgruppe

Eldre og funksjonshemmede med spesielle behov for husvære.

Kriterier/vilkår

Leiligheten tildeles personer som har et spesielt behov for at kommunen sørger for husvære for dem.Forhold hos søker som blir tatt i betraktning ved tildeling er: Helsetilstand, tilgang til helsetjenester på nåværende bolig i forhold til den enkeltes behov,boligforhold, økonomi.

Pris for tjenesten

Prisene varier mellom  kr. 1560 - kr  6500,00  pr. måned.

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Husleiekontrakt skrives med Stiftelsen utleieboliger eller Stiftelsen Betania, avhengig av hvor man blir tildelt bolig.

aaa

Lover og retningslinjer

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søker på fastlagt søknadsskjema som behandles i Omsorgsavdelingen.

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist.

Søknaden sendes til

Omsorgsavdelingen , Markveien 29-33 , 9510 Alta

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Sykehjem
Telefon:78455400
Epost:postmottak.hs@alta.kommune.no
Postadresse:Alta kommune, Helse- og sosial Postboks 1383, 9506 Alta
Besøksadresse:Alta helsesenter, Markveien 29-32

Andre opplysninger

Gyldig til2016-12-31