Tråkking av skiløyper

Generelt om tjenesten

Tema

- Kultur og fritid
- Ski- og turløyper
- Idrett og friluftsliv

Beskrivelse

Seksjon park og idrett har ansvaret for tråkking av skiløyper i Alta kommune. Til dette formålet har vi to tråkkemaskiner og en scooter med tilhørende utstyr. Det er i hovedsak 5 løyper som tråkkes av oss, dette er (i prioritert rekkefølge); Kaiskuru, Sandfallet, Komsa, Tverrelvdalen og BUL-løypen. Disse løypene bindes sammen til et nettverk ved hjelp av den nyetablerte Byløypen, og under prepareringen følger man denne løypetrasèen når man forflytter seg fra løype til løype.
1 av arbeidslederne på park og idrett har løypetråkking som sin hovedoppgave vinterstid.
I perioder med lite sne, samt i begynnelsen av sesongen, benyttes scooteren med utstyr for å lage bunn i traseene. Etter hvert som snemengden tilsier det, settes maskinen i drift til samme formål.
 

Av løypene i kommunen er det tre som er kommunalt eid; Kaiskuru, Sandfallet og Komsa. Her er det kommunen som har ansvaret for rydding, vedlikehold, lys etc.
De øvrige løypene eies av de respektive lagene, som da selv har ansvaret for vedlikeholdet.

I tilegg til det overnevnte kjører vi også til skicuper og alle terminfestede skirenn i Alta kommune.

Kriterier/vilkår

Følgende punkter vil være retningsgivende for tråkking utført av Alta kommune. Vi gjør oppmerksom på at disse, sammen med skjønnsmessige betraktninger, vil være grunnlag for den totale vurderingen av hvorvidt det er forsvarlig å sette maskinparken i drift.

 

 

 

·        Før scooteren skal settes i drift, må det være minimum ca 20cm med snø i hele traseen.

 

 

 

·        Før tråkkemaskinen settes i drift, må det være bunn, pluss minimum

ca 20 cm snø i hele traseen.

 

 

 

·        Ved preparering på Sarves skal det være minimum ca 40 cm snø i den tenkte traseen før vi begynner arbeidet med å lage bunn. Etter dette gjelder samme kriterier som for øvrige løyper.

 

 

 

·        Etter mildvær/regn, hvor man sitter igjen med isete løyper, må det være kommet et minimum ca 15 cm tykt snelag i hele traseen  før scooter/maskin settes inn.

 

 

 

·        Ved avvikling av renn skal lagene ha merket løypen i god tid før, slik at kommunen kan starte arbeidet med å kjøre bunn.

 

 

 

·        Eventuelle nye traseer skal planlegges i barmarkssesongen. Scooter/tråkkemaskin benyttes ikke til å lage nye traseer der hvor det ikke er barmarksløype under.

 

 

 

·        Prioriteringsliste utarbeides hvert år i samarbeid med brukerne.

 

 

 

 

 

 

Vi har også et mål som muligens vil bli et "krav" i framtiden, dette i forhold til om vi skal utføre preparering med maskinen. Traseene bør da være slette og ha en minimumsbredde på 4 meter. Som en målestokk kan sies at det skal være mulig å kjøre gjennom traseene med en vanlig personbil. Dette nevnes nå for å gjøre anleggseierne oppmerksom på dette så tidlig som mulig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Per-Erik Bjørnstad
Tittel:Seksjonsleder park og idrett
Epost:pebj@alta.kommune.no

Andre opplysninger

Gyldig til2017-12-31