info_red

Trafikale utfordringer i Alta sentrum uke 10 og 11

Borealis vinterfestival åpner torsdag 8. mars. Scene er i år flyttet til Nordlysparken. Av sikkerhetsgrunner for publikum stenges deler av Løkkeveien mens åpningsshow pågår.

Borealis Marked flyttes fra parkeringsplass P3 ved Biltema til parkeringsplass P2 og P4 ved Sparebank1. Parkeringen her stenges tirsdag 6. kl. 23. De som har parkeringskort på P4 må flytte til parkeringsplass P12 fra onsdag 7. t.o.m. søndag 11. mars. Kortbrukere får beskjed på sms.

Finnmarksløpet har i år start både fredag og lørdag. Det er også nytt i år at start og målgang i gågata er lagt til samme trase.

De som bruker Follumsvei må spesielt være oppmerksom på stengetider som ses lenger ned på side. Se også kart. Her bør UIT Campus Alta i den grad det er mulig informere sine kortbrukere om å kjøre ut fra område før kl. 1600 fredag 9. mars. Deler av Follumsvei åpnes om kvelden, men stenges igjen lørdag morgen kl. 0700. Finnmarksløpet har portvakter ved sperringene slik at biler slipper ut av område. Kun nødvendig trafikk slipper forbi - eksempelvis til Nyland Studentbarnehage for henting av barn frem til barnehagen stenger.  

Viktig å merke seg  

Et så stort arrangement kan ikke gjennomføres uten tilpassinger. Det blir stengte veier, noen færre parkeringsplasser og begrensninger i varelevering med mer. Trafikkmønster må endres både torsdag 8, fredag 9. og lørdag 10. mars. Bybussen må også legg om ruten der veier er stengt. Vi ønsker å begrense ulempene til et minimum, men noen blir berørt mer enn andre. De som er bevegelseshemmet kan oppleve dette som negativt. Det vil også være forhold vi ikke har forutsett.

Snølegging av gågata starter allerede mandag 5. mars ved rundkjøring Aronnesveien. Frem til onsdag legges traseen mot startområde i gågata ved Tavernan. Torsdag legges snø i gågata helt ut til Markveien. Siste frist for varelevering til Parksenteret er derfor satt til kl. 1100 torsdag 8. 

Øvre del av parkeringsplass P3 mot gågata stenges mandag 5. mars kl. 2300. Varelevering til Parksenteret og gågata mot øst kan da skje ved at man enten flytter grinder til side, eller at man kjører inn via Markveien der det tillates varelevering fra.  Dersom grinder flyttes skal disse settes tilbake etter passering.

Takk til næringsliv og andre som blir berørt

Vi er svært godt fornøyd med samarbeidet om arrangementet. Næringsliv og andre berørte viser stor forståelse for et flott arrangement.

Vedlegg:
Kart som viser løype for Showløp fredag 9. mars
Kart som viser stengte veier med rød markering
Kart som viser hvor åpningsshow, markedsplass, mattelt ligger.

 

Reguleringer dag for dag

Mandag 5. mars

 • Snølegging av løype FL starter. Arbeid fortsetter mot Tavernan. Det er ikke mulig med varelevering mot Tavernan siden gågata er stengt i den retningen. Varelevering hit må tas via Løkkeveien.
 • FL frakter utstyr til startområde i gågata.
 • Øvre del av parkeringsplass P3 mot gågata stenges kl. 2300. Alle biler må ut.  
 • Torget er stengt for vanlig torgsalg hele uke 10 og 11.
 • Tavernan må ha varelevering inn fra Løkkeveien.

Tirsdag 6. mars

 • Øvre del av P3 er stengt og klargjøres til FL og mattelt. Varelevering til gågata mot øst kan gå som før ved å åpne sperring ved Tinghuset. Grinda må lukkes. Kun nyttetrafikk skal inn her. Varelevering kan også foregå fra Markveien frem til torsdag.
 • Utkjøring fra P3 kan også skje mellom Kunnskapsparken og Byhagen.
 • Parkeringsplass P2 ved Sparebank1 og P4 bak Bj.Fritid stenges ut uken. Parkerende med parkeringskort flyttes til P 12. Disse varsles særlig. Plassene stenges kl. 23. Varelevering til butikker i område P2 og P4 må tilpasse stengingen.    

Onsdag 7. mars

 • Rigging av markedsplass på P2, P4 og «Rådhustomta».
 • Sperregjerder settes opp i gågata langs FL trase mot Nordlyskatedralen.
 • Kryssing for publikum kan skje på tilrettelagte steder.
 • FL rigger i gågata og områder rundt.

Torsdag 8. mars

 • Siste varelevering i gågata ved Parksenteret er kl. 1100. Gågata  snølegges helt ut mot Markveien.
 • Arbeid med tilrettelegging for Showløp langs Follumsvei pågår.
 • Borealisåpning kl. 1900 i Nordlysparken. Løkkeveien stenges ved Scandic og A12 bygget. Gjennomkjøring ikke mulig. Tidsrom for stenging kl. 1800 – 2000.

Fredag 9. mars

 • Gågata er klargjort for FL Showløp som starter kl. 12 og er ferdig kl. 1400.  Starten er i gågata mot Follumsvei som fortsatt er åpen for trafikk. Løpet går langs byløypa og kommunale veien. Se eget kart.  Vær oppmerksom på hundespann som krysser vei og spesielt i BjørnWirkolasvei og Markveien. Følg anvisning fra vakter og oppsatte skilt.
 • Follumsvei stenges kl. 1600. Vakter slipper biler ut av område og nødvendig trafikk inn.
 • Klargjøring for start FL 1200 som starter kl. 1900. Vakter og politi dirigerer trafikk ved kryssing av Markveien.
 • BjørnWirkolasvei stenges for gjennomkjøring ved Fagmøbler og rundkjøring Aronnes kl. 1800.
 • Bybussen må endre rute.
 • Veien til politi/Altaposten/Nrk stenges også. Kun politi slipper gjennom.  
 • Stengte veier åpnes etter start kl. 2030.
 • Follumsvei stenges nå lenger inn mot UIT over natten. Sperring settes opp mellom to innkjøringer til byggeplassen for Omsorgssenteret. Parkeringsplasser ved UIT disponeres av Finnmarksløpet og kan ikke brukes av andre.  

Lørdag 10. mars

 • Follumsvei stenges ved Markveien kl. 0700. Klargjøring for FL junior og FL 500. Ingen andre enn FL, utrykningskjøretøyer og annen nødvendig trafikk slipper gjennom i Follumsvei. Kjøring inn skjer etter kontakt med vakter fra FL. De som parkerer ved Høgskolen og Studentsamskipnaden mf. blir berørt. De som har parkeringskort for sone 7 og P13 ved Universitetet må benytte parkeringsplass P12 i Løkkeveien så lenge Follumsvei er stengt.  
 • BjørnWirkolasvei stenges for gjennomkjøring ved Fagmøbler og rundkjøring Aronnesveien kl. 1200.
 • Veien inn til politiet, Altaposten og Nrk er stengt. Kun politi får passere.
 • Bybussen må endre rute.
 • Stengte veier åpnes etter start kl. 1500.
 • Sperringer fjernes og gågata fra Barila mot Markveien ryddes for snø.

Mandag 12. mars

Alle veier er åpen. Foruten øvre del av parkeringsplass P3 mot gågata er alle parkeringsplasser åpen.  

Perioden søndag 11. mars til søndag 18. mars

Strekningen gågata fra Barila og GS vei ved Nordlyskatedralen mot rundkjøring ved Aronnesveien er snølagt hele uka. Kryssing av hundespann mot mål i Bjørn Wirkolasvei krever særlig oppmerksomhet fra alle. Varelevering til gågata kan delvis skje som normalt.

Mandag 19. mars

Nedrigging skjer påfølgende dager.

 

Kontaktinfo Alta kommune:

Bedrifter og andre som har spørsmål om trafikkavvikling oppfordres til å ta kontakt.

Kontaktperson Tom Frode Hansen. Mobil 915 82 798. E-post: toha@alta.kommune.no