A A A

Torg

Generelt om tjenesten

Tema

- Trafikk og samferdsel
- Vei og veitrafikk

Beskrivelse

Seksjon park og idrett har ansvaret for kommunale torg.

Torgplasser/vedtekter
Seksjon park og idrett administrerer og står for innkrevingen av torgavgiften. Satsene fastsettes årlig av kommunestyret. Det er åpnet for å kjøpe dagskort, ukeskort og årskort.
Tildeling av torgplasser og bruken av disse reguleres av de til enhver tid gjeldende torgvedtektene. Vedtektene styrer åpningstider, plassenes størrelse, ordensregler etc. 

Vi har til sammen tre torg i tettstedet; Elvebakken, Bossekop og Alta Sentrum. Sistnevnte er det mest besøkte, og følgelig er det der de fleste torghandlerne konsentrerer sin virksomhet ved.
Torget på Alta Sentrum ble reetablert sammen med etableringen av gågaten, som formelt ble overtatt av Alta kommune i 2003. 

Torgavgiftens størrelse er fast, og uavhengig av hvilket torg man benytter og eventuell bruk av strøm.
Alle torgplasser har tilgang til strøm. Plassene på Elvebakken og i Bossekop har asfaltdekke, mens det på Sentrum er underlag av skifer.
 

 

Pris for tjenesten

Torggebyr er vedtatt av formannskapet 12.januar 2006. Torghandel i Alta kommune skal foregå på oppmerket torgplass eller anvist plass. Det er oppmerket/anvist torgplass i Bossekop, i Alta Sentrum og på Elvebakken.

Om plassleie og gebyrer
Torggebyrer betales med bankkort i betalingsautomat på torget i Alta sentrum. Gebyret må være betalt før torgplassen inntas.
Seksjonsleder park og idrett anviser plass på torget.
Leien er ikke mva.-pliktig i henhold til merverdiavgiftsloven.

Se gjeldende gebyrregulativ for priser, kapittel 5.

Spørsmål angående praktisering av vedtektene, herunder klage mv, kan rettes til seksjonsleder park og idrett, tlf. 78 45 50 00.

aaa

Lover og retningslinjer

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Miljø, park og idrett
Telefon:78455135
Epost:jon-havar.haukland@alta.kommune.no
Postadresse:Pb 1403
Besøksadresse:Sandfallveien 1

Andre opplysninger

Gyldig til2017-12-31