Tomtefeste - Overføring av festerett

Generelt om tjenesten

Tema

- Bolig og eiendom
- Eiendom og tomter

Beskrivelse

Overføring av festerett

Kommunen har i sine festekontrakter tatt forbehold om at kommunen som bortfester skal samtykke til overføring av festekontrakten til ny fester.

Samtykke gis av kommunens grunnforvalter ved underskrift på skjøte eller på egen erklæring som tinglyses sammen med skjøte.

Dette ordnes vanligvis gjennom megler, men ved privat salg/overdragelse må fester selv sørge for dette.

Alle parter må ha undertegnet skjøte eller erkæring forut for godkjenning fra kommunen.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Samfunnsutvikling
Epost:oddvar.konst@alta.kommune.no

Andre opplysninger

Gyldig til2018-12-31