A A A

Tomtefeste - Innløsning av festetomt

Generelt om tjenesten

Tema

- Bolig og eiendom
- Eiendom og tomter

Beskrivelse

Innløsning av festetomt

Bebygd festetomt kan innløses til priser fastsatt i kommunens gebyrregulativ. I tillegg til innløsningssummen må det betales dokumentavgift til Staten (2,5 % av kjøpesummen) og tinglysningsgebyr.

Ønske om innløsning fremsettes skriftlig eller ved å fylle ut skjema på kommunens hjemmeside. Når kommunen har mottatt søknaden sendes det faktura for den totale kostnaden. Sammen med fakturaen følger erklæring om sletting av festekontrakt. Denne må undertegnes av fester(ne) og returneres kommunen.

Når kjøpesummen er innbetalt og undertegnet erklæring er mottat av kommunen, sendes skjøte til tinglysning. Det tinglyste skjøte blir så sendt til tidligere fester(e), nå eier(e) av tomta.

Innkreving av festeavgift stoppes fra betalingstidspunktet.

Pris for tjenesten

Pris for innløsning av festetomt er regulert i gebyrregulativ for Alta kommune, kap. 3 Tomtekostnader.

Det finnes tre innløsningspriser basert på eiendommens lokalisering; tettstedet, nærområdet og distriktet.

Tettstedet:
Området som ligger innenfor grensen for byplanen – gnr. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 og 38 (Hjemmeluft, Bossekop, Tollevika, Sentrum, Komsa, Midtbakken, Amtmannsnes, Elvebakken, Bukta, Aronnes, Kronstad, Kaiskuru og Saga).

Nærområdet
Området utenfor byplanområdet, men innenfor den gamle kommunegrensen – gnr. 15, 24, 35 og 40 (Mattisdalen, Øvre Alta, Tverrelvdalen og Rafsbotn).

Distriktet
Omfatter gamle Talvik kommune – gnr. 12 og 43 (Talvik og Kviby).

Gebyrregulativ
Gjeldende gebyrregulativ

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Lov 20. desember 1996 om tomtefeste

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Samfunnsutvikling
Epost:oddvar.konst@alta.kommune.no

Andre opplysninger

Gyldig til2020-12-31