A A A
Sametinget

Tilskuddsmidler 2020 fra Sametinget

Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2020  fra Sametinget, gjennom ordningen - Freda samiske bygninger i privat eie
Tilskuddene er underlagt Riksantikvarens regelverk for tilskudd og gis som tilskudd til tiltak som utføres i 2020.

Hvem kan få tilskudd:
Private eiere av freda samiske bygninger
Private eiere av særlig verneverdige samiske bygninger/anlegg i kystlandskap
Arrangører av kurs/opplæring i antikvarisk istandsetting
 
Søknadsfrist er 15. november 2019
 
Søknadsskjema og ytterligere informasjon om ordningen finnes på Sametingets nettside
 
Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskapap kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen. 

 

 

 

Skjema