A A A

Tilskudd til lysløyper/lys i idrettsanlegg

Generelt om tjenesten

Tema

- Kultur og fritid
- Ski- og turløyper
- Tilskuddsordninger
- Idrett og friluftsliv

Beskrivelse

Hovedutvalget for oppvekst og kultur viderefører ordningen med tilskudd til lysløyper og lys Tilskudd til nye anlegg og anlegg som utvides, må søke sørskilt om økonomisk støtte til lys. Dette må gjøres kjent for lag og foreninger slik at de ikke tar det med i sine finansierings- og driftsplaner ved etableringer. Ordningen gjelder så lenge det settes av midler i budsjettet til formålet. Hvem kan søke: Lag og foreninger som eier utendørsanlegg der det brukes lys. Eksempler er: lysløyper, fotballbaner, akebakke, hoppbakker. Søknaden må inneholde: Antall anlegg, antall lyspunkter og pærestyrke på hvert anlegg og Nye anlegg vil bli vurdert før de eventuelt kan få støtte.

Målgruppe

Lag og foreninger som eier utendørsanlegg der det brukes lys. Eks.: lysløyper, fotballbaner, akebakke, hoppbakke

Kriterier/vilkår

De lag som mottar direkte tilskudd for dekning av strøm gis også et årlig tilskudd på kr. 2.000,- til hvert anlegg til dekning av mindre vedlikehold.

Tilskuddet utbetales over budsjettpost "Strøm mv. lysløyper".

Tilskuddet deles i to kategorier:
Lysløyper: 6 mnd. x 6 timer x 7 dager = 1008 brukstimer pr. sesong pr. anlegg.
Øvrige anlegg: 5 mnd. x 4 timer x 5 dager = 400 brukstimer pr. sesong pr. anlegg

Beregningen gjøres etter antall lyspunkter, pærestyrke, strømpris og brukstimer. For å få utbetalt støtte må strømavregninger innsendes hvert år. Idrettslagene forplikter seg til å ha lysanlegget på i det antall timer som de får støtte til. Kultursjefen tildeler midlene etter godkjent fordelingsnøkkel.

Tilskudd til nye anlegg og anlegg som utvides, må søke sørskilt om økonomisk støtte til lys. Dette må gjøres kjent for lag og foreninger slik at de ikke tar det med i sine finansierings- og driftsplaner ved etableringer.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Tilskuddet deles i to kategorier: Lysløyper: 6 mnd. x 6 timer x 7 dager = 1008 brukstimer pr. sesong pr. anlegg. Øvrige anlegg: 5 mnd. x 4 timer x 5 dager = 400 brukstimer pr. sesong pr. anlegg Beregningen gjøres etter antall lyspunkter, pærestyrke, strømpris og brukstimer.

De lag som mottar direkte tilskudd for dekning av strøm gis også et årlig tilskudd på kr. 2.000,- til hvert anlegg til dekning av mindre vedlikehold. Tilskuddet utbetales over budsjettpost ”Strøm mv. lysløyper”.

For å få utbetalt støtte må strømavregninger innsendes hvert år. Idrettslagene forplikter seg til å ha lysanlegget på i det antall timer som de får støtte til. Kultursjefen tildeler midlene etter godkjent fordelingsnøkkel. Ordningen gjelder så lenge det settes av midler i budsjettet til formålet.

Hvem kan søke: Lag og foreninger som eier utendørsanlegg der det brukes lys.

Eksempler er: lysløyper, fotballbaner, akebakke, hoppbakker. Søknaden må inneholde: Antall anlegg, antall lyspunkter og pærestyrke på hvert anlegg og kopi av strømregning som viser årsforbruk. Nye anlegg vil bli vurdert før de eventuelt kan få støtte.

Søknadsfrist: Så snart årsforbruket er dokumentert. Senest 1. mars

Vedlegg

kopi av strømregning som viser årsforbruk.

Søknadsfrist

Søknadsfrist: Så snart årsforbruket er dokumentert.. Senest 1. mars

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Kulturvirksomheten
Telefon:90081680
Epost:postmottak@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1403 9506 Alta
Besøksadresse:Alta Rådhus

Kontaktpersoner

Navn:Aase-Kristin Abrahamsen
Tittel:Førstekonsulent
Telefon:78455382
Mobil:41904276
Epost:aase-kristin.abrahamsen@alta.kommune.no

Andre opplysninger