Gakori_skole

Tilskudd til lokale kulturbygg i Finnmark - kommunal frist 1. mars

Finnmark fylkeskommune forvalter tilskuddsordning for lokale kulturbygg på vegne av Kulturdepartementet. Muligheter for å søke på inntil 2 million kroner i tilskudd.

Hva kan det søkes om tilskudd til:

Nybygg eller rehabilitering av kulturhus, flerbrukslokale eller spesiallokale for kunst og kultur slik som bibliotek, kino, bygg for museum eller andre kulturvern tiltak. Det kan også søkes til scenekunstlokale, konsertsal eller formidlingslokale for billedkunst.

Alle som har planer om slike bygg ta kontakt med Alta kommune kulturvirksomheten ved Aase-Kristin H. Abrahamsen, tlf 78 45 53 82 eller aaab@alta.kommune.no Ta kontakt så tidlig som mulig i prosessen, vi hjelper og veileder søkeren.

Mer informasjon hos Finnmark fylkeskommune

Finnmark fylkeskommune har den 07.03.17 vedtatt nye retningslinjer for forvaltning av spillemidler til kulturbygg i Finnmark.

 

Søknad om midler.
Søknadsfrist til kommunen er 1. mars.

Alta kommune videresender søknaden til fylkeskommunen innen 1. april.