A A A

Tilskudd til kultur og idrettsarrangement, samt grendehus i Alta kommune

Generelt om tjenesten

Tema

- Kultur og fritid
- Kulturtilbud og -arrangementer

Beskrivelse

Alta kommune har årlige tilskuddsordninger for:

  • Festivaler
  • Idrettsarrangement
  • Grendehus

Målgruppe

a) Det gis primært tilskudd til lokalt baserte kulturbedrifter, institusjoner, organisasjoner, grupper, kunstnere og enkeltpersoner. Til grendehus prioriteres drift og vedlikehold av grendehus i bygder uten skoler. 

b) Det kan også gis tilskudd til tilsvarende aktører uten tilhold i Alta når disse er ansvarlig for tiltak som skapes og gjennomføres i byen med lokale utøvere.          

Kriterier/vilkår

Det kan gis tilskudd til:

a) festivaler
b) kulturarrangementer (konserter, forestillinger, utstillinger m.m.) 
c) Tiltak rettet mot barn, unge og eldre prioriteres

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

___

Skjema

Søknadsskjema for festivaler, idrettsarrangement og grendehus

Når du kommer til skjemaet: må du velge hvilken ordning du skal søke på. 

Vedlegg

Budsjett og plan for arrangementet

Søknadsfrist

Tidligst mulig og senest innen 1. november året før arrangementet/festivalen skal gjennomføres.

Søknaden sendes til

Kun elektroniske skjema blir behandlet, trenger du hjelp ta kontakt med Alta kommune, kulturvirksomheten, kultur@alta.kommune.no

 

 

Saksbehandling

Søknader hvor tiltakets totalbudsjett er kr. 15.000 eller høyere skal behandles politisk i hovedutvalget for oppvekst og kultur en gang i året. For andre søknader har kulturleder myndighet til å behandle disse fortløpende.

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Kulturvirksomheten
Telefon:90081680
Epost:postmottak@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1403 9506 Alta
Besøksadresse:Alta Rådhus

Andre opplysninger

Gyldig fra2017-10-01