A A A

Tilskudd kommunalt til bygging av idrettsanlegg

Generelt om tjenesten

Tema

- Kultur og fritid
- Tilskuddsordninger
- Idrett og friluftsliv

Beskrivelse

Alta kommune yter 15 % tilskudd inntil kr. 375.000,- pr. anleggsenhet ved bygging/opparbeiding og rehabilitering av idrettsanlegg som det søkes om spillemidler til. Prosjektet må være med i den kortsiktige delen av godkjent tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Søknader utover kr. 375.000,- må forelegges kommunestyret med søknadsfrist 1. september hvert år for å eventuelt innarbeides i kommunebudsjettet for påfølgende år.  Søkere kan ikke påregne tilskudd utover kr. 375.000,- pr. anleggsenhet. 15% regnes ut fra totalkostnader eksklusivt tilbakebetalt mva.

 

Ordningen gjelder i den grad det stilles midler til disposisjon gjennom den årlige budsjettbehandlingen. Søknader behandles fortløpende.

Kriterier/vilkår

Søknaden kan sendes når anlegget er fullført og sluttregnskapet er revidert.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Kulturvirksomheten
Telefon:90081680
Epost:postmottak@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1403 9506 Alta
Besøksadresse:Alta Rådhus

Andre opplysninger

Gyldig til2020-12-01