Tillskuddsordninger i kultursektoren

Kultursektoren har mange ulike tilskuddsordninger som lag, foreninger og enkeltpersoner kan søke på

Kultursektoren har mange tilskuddsordninger som det kan søkes på.  For noen av disse er det faste søknadsfrister på, mens andre kan søkes på hele året og blir saksbehandlet fortløpende.        
Kulturmidler, vedlikeholdsmidler, utviklingsstipend for ungdom, reisetilskudd til individuelle idrettsutøvere osv.  
Noen av disse har søknadsskjema, mens andre søkes i brev.

For å få oversikt over disse kan du se på tjenester under Tilskuddsordninger eller ta kontakt med kultursektoren