Tildeling av næringstomter

Generelt om tjenesten

Tema

- Næringsliv
- Bedrift og etablering

Beskrivelse

Med næringstomter menes kommunale tomter i regulerte industri- og forretningsområder. Aronneskjosen industiområde, Bukta industriområde og Alta Sentrum er eksempler på slike områder. Søknader om boligtomter skal rettes til boligkontoret i Alta kommune. Tildeling av næringstomter er delegert til næringsavdelingen. Søknad om næringstomt skrives på eget søknadsskjema som fås ved henvendelse til Plan- og utviklingssektoren i Alta kommune.

Pris for tjenesten

Søknadsbehandlingen er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Samfunnsutvikling
Epost:oddvar.konst@alta.kommune.no

Andre opplysninger

Gyldig til2009-01-01