gravearbeid

Tilbud på levering av maskinentreprenørtjenester

Alta kommune, kommunalteknikk ønsker tilbud på levering av maskinentreprenørtjenester.

For utlevering av tilbudspapirer kontakt e-post: maop@alta.kommune.no eventuelt mobil: 99646424

 

Frist for innlevering av tilbud: mandag den 30.april 2018 kl. 12.00