A A A
Hus med penger

Til deg som har eiendom i Alta kommune

Alta kommune vedtok i 2008, med virkning fra 1.januar 2009 å eiendomsbeskatte alle typer eiendommer i hele komunen. Eiendommene skal derfor omtakseres etter eiendomsskattelovens § 3a (faste eiendommer i hele kommunen) og § 8A-3 (taksering hvert tiende år) med virkning fra 1.januar 2019.

Orientering om eiendomsskatten.

Alta kommune vil sommeren 2018 foreta en retaksering av alle eiendommer i hele kommunen. I henhold til paragraf  §8A-3 skal alle eiendommer som beskattes takseres hvert tiende år. Forrige taksering ble foretatt i 2009.

Besiktigelsen vil foregå i sommer, fra nå og ut august måned. Vi har egne besiktigere som drar rundt og besiktiger eiendommene. De er iført refleksvest med kommunens logo på fremsiden og teksten "BESIKTIGER EIENDOMSTAKSERING" på ryggen og ID-kort med navn, bilde og tittel.

Det er ikke nødvendig å være til stede under besiktigelsen, det er kun en utvendig besiktigelse av eiendommen. Det blir tatt 2 bilder, og sjekket om de dataene som er registrert på eiendommen stemmer med virkeligheten. 

Har du noen viktige opplysninger som du vet ikke er registrert å ønsker skal bli tatt med sender du en e-post til skatteoppkreveren@alta.kommune.no, hvor du beskriver dette. Merk e-posten med "eiendomsskatt".

Utfyllende informasjon finner du her.

Dokumentet er også blitt sendt ut som en egen brosjyre til alle postkasser og postbokser i Alta kommune.

 

Mvh. Eiendomsskattekontoret.

Skjema