Sykehjem i Alta

Her finnes oversikt over alle sykehjem i Alta

I sykehjemmet har vi som mål at den enkelte skal få tilbud om hjelp og assistanse slik at hverdagslivet blir trygt og at de opplever en tjeneste som er den enkelte verdig.

I sykehjem kan man også få tilbud om korttidsopphold eller avlastning for en kortere periode.

Det er omsorgsavdelingen som har ansvaret for kommunens sykehjem.Les mer om omsorgsavdelingen her.

Oversikt over sykehjem, leder og plasser

elvebakken-sykehjem.jpg

Elvebakken Sykehjem
Leder: Elisabeth Alexandersen
Langtidsplass: 32 fordelt på 4 avdelinger
Derav korttids/- avlastningsplass:
Derav på skjermet enhet: 16

Ekornsvingen sykehjem
Leder: Inga Evelyn Gaup
Langtidsplass: 16 fordelt på 2 avdelinger
Derav korttids-/avlastningsplass:
Derav på skjermet enhet:

Helsesenterets sykehjem
Konst. leder: Trond Bjørnø
Langtidsplass: 21
Derav korttids/-avlastningsplass: 12
Derav på skjermet enhet:

kåfjord-sykehjem.jpg

Kåfjord sykehjem
Leder: Mariann Alexandersen
Langtidsplass: 16 fordelt på 2 avdelinger
Derav korttids/-avlastningsplass:
Derav på skjermet enhet:

Sykestua, helsesenteret
Leder: Tone Mauseth
Langtidsplass:
Derav korttids/-avlastningsplass: 4
Derav på skjermet enhet:

Furuly*
Leder: Karen Marit Utsi
Langtidsplass: 35 fordelt på 5 avdelinger
Derav korttids/-avlastningsplass:
Derav på skjermet enhet: 16

Bossekop*
Langtidsplass: 14
Derav korttids/- avlastningsplass:
Derav skjermet enhet:

* Private institusjoner som har avtale med kommunen