Svangerskapsomsorgen i Alta

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse
- Svangerskap og fødsel

Beskrivelse

Svangerskapskontroll hos jordmor er først og fremst et tilbud til gravide for å bidra til god helse under svangerskapet. Svangerskapskontrollene er et samarbeid mellom jordmor og fastlege. Så langt det er praktisk mulig vil den samme jordmoren følge opp den gravide helt frem til den siste måneden av svangerskapet.

Målgruppe

Gravide

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se forskriftens §§ 2-1 og 2-3.

Lover

Forvaltningsloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du behøver ikke å søke om å få svangerskapskontroll. Du kan henvende deg til Fødestua i Alta for å bestille time. Det gjøres på telefon 784 55493

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Fødestua
Telefon:784 55493
Epost:fodestua@alta.kommune.no
Postadresse:Markveien 29-31
Besøksadresse:Alta Helsesenter Markveien 29-31

Andre opplysninger

Gyldig til2017-12-31