Svangerskapsavbrudd

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse
- Svangerskap og fødsel

Beskrivelse

Abortloven gir deg rett til å kreve abort innen utgangen av den tolvte svangerskapsuka (84 dager). Du kan selv søke om abort. Du trenger ikke henvisning fra fastlegen, du kan ta direkte kontakt med et sykehus som har gynekologisk avdeling.

Når du kontakter lege, helsestasjon eller sykehus, må de vite dato for første dag i siste menstruasjon. Du trenger ikke begrunne valget ditt, og du velger selv om du vil motta veiledning eller råd.

Legen skal informere deg om hvordan inngrepet gjennomføres og om eventuelle komplikasjoner som kan oppstå.

Legen skal også gi deg informasjon om den støtten samfunnet gir hvis du ønsker det.

Begjæring om abort utferdiges av kvinnen sammen med lege. Kontakt din fastlege, evt Alta legevakt for råd dersom du ikke har fastlege i Alta.

Kriterier/vilkår

Du tar selv den endelige avgjørelsen, såfremt inngrepet kan skje før utgangen av tolvte svangerskapsuke og tungtveiende medisinske grunner ikke taler mot det.

Pris for tjenesten

Pris som for ordinær legekonsultasjon.

aaa

Lover og retningslinjer

Abortloven § 2

Lover

Abortloven

Forskrifter

Abortforskriften

Forskrifter

Om reservasjon for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (rundskriv)

___

Saksbehandling

Legen skal vurdere svangerskapets varighet. Kan inngrepet utføres før utgangen av 12. svangerskapsuke, skal legen straks sende begjæringen om svangerskapsavbrudd til det sykehuset e.l. hvor inngrepet skal utføres. Legen skal også utføre nødvendige kliniske undersøkelser, sette opp en skriftlig sammenfatning av kliniske funn og andre relevante og nødvendige medisinske opplysninger og sende sammenfatningen til sykehuset eller institusjonen sammen med begjæringen din.

Saksbehandlingstid

Sykehuset eller institusjonen som er godkjent for å utføre svangerskapsavbrudd, skal behandle begjæringer om svangerskapsavbrudd og eventuelt utføre inngrepet så raskt som mulig.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helseavdelingen
Telefon:78455400
Epost:posths@alta.kommune.no
Postadresse:Alta kommune, Helseavdelingen Markveien 29-31, 9510 Alta
Besøksadresse:Alta Helsesenter

Andre opplysninger

Gyldig til2016-12-31