Temabilde svangerskap og fødselYtelser ved svangerskap og fødsel

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon skal sikre foreldrene inntekt i forbindelse med fødsel og adopsjon.