Temabilde studenttiltakaltaposten

Gratis avisabonnement til borteboende studenter

Ordningen med gratis abonnement på Altaposten er et tilbud for studenter, skoleelever eller lærlinger fra Alta, bosatt utenfor kommunen.

Norges arktiske studentsamskipnad

Studentvelferden for studenter ved UiT-Norges arktiske universitet har hittil vært håndtert av Studentsamskipnaden i Finnmark (SiF) og Studentsamskipnaden i Tromsø (SiTo). Fra 1.1.2014 har de to velferdsorgansisasjonene fusjonert. Den nye studentsamskipnaden heter Studentsamskipnaden i Finnmark og Tromsø - Norges arktiske studentsamskipnad.