Temabilde StrategiplanerN%C3%A6ring2

Næringspolitisk handlingsplan

Alta er den største byen i Finnmark og har det største næringslivet i regionen.

Liten+vedtatt+planstrategi_300x243

Kommunal planstrategi 2016-2019

I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 har kommunestyret i møte 21.04.16 vedtatt ny kommunal planstrategi for Alta kommune 2016-2019.