Lauvskog

Sterke angrep av lauvmakk

Det meldes om sterke angrep av lauvmakk (fjellbjørkemåler og liten høstmåler). Det synes spesielt godt i et parti over Sarves, men også andre høyereliggende strøk er angrepet. 

Men fortvil ikke, det er mulighet å gjøre noe med trær som du ønsker å bevare.

Her er litt informasjon om lauvmakken og tiltak.

Tiltak:
Man rekker ikke å gjøre tiltak på all skog som er angrepet, men om det er ønskelig er det fullt mulig å berge trær som står i hagen eller ved hytta, dette forutsetter at du er tidlig nok ute mens det ennå er larver som spiser av bladverket.

Det viktigste er å få makken på bakken og unngå at den kommer opp i treet for å fortsette å spise.

1) Spyl med vann eller rist i treet slik at lauvmakken faller på bakken. Hvis mulig klatre opp i treet og feste et tau i treet for å riste ned makken.

2) Smør en 20 cm ring med tjære/grease/tape med limet ut el rundt stammen. Det er viktig at bredden ikke er for smal ellers vil makken bygge ei bru ved å krype overhverandre for å komme opp i treet.

På denne måten vil treet beholde bladverket og blir dermed reddet fra å bli spist opp.

Hvis skogen rundt hytta viser seg å være i ferd med å dø, kan et annet tiltak være å hogge den før det dør på rot. Da kan man oppnå skuddskyting fra rota som gjør at ny skog kommer i gang raskt. Dersom trærne dør på rot vil de stå i mange år før det blir foryngelse med frø fra omkringliggende skog. Her må du ha grunneiers tillatelse.

Her finner du mer info om Lauvmakken