Undervisning i/på samisk

Alta kommune tilbyr opplæring i/på nordsamisk som første- og andrespråk. 

Nordsamisk

Alle skoler i Alta kommune tilbyr opplæring i nordsamisk som første- og andrespråk. Tilbudet gjelder for både grunnskolen og videregående skole.

For mer informasjon og påmelding til tilbudet kontakt den aktuelle skolen.

Opplæring på nordsamisk for 1 - 7 trinn ved Komsa skole og for 8 - 10 trinn ved Alta Ungdomsskole

 

Ytterligere informasjon

Spørsmål om undervisning i/på samisk kan rettes til Alta kommune v/ skolefagligansvarlig Tove Kristensen Knudsen 97981727 eller epost tokn@alta.kommune.no