Spørreundersøkelse for bybuss i Alta

Vi trenger dine svar for å gjøre tilbudet enda bedre.

Busser.jpg

Alta kommune vil vite hva du mener om nye trasèforslag for bybussen i Alta. I god dialog med Finnmark fylkeskommune ser vi på 5 endringer som vil kunne gjelde fra 1 mars 2018. Vi håper at flest mulig kan ta seg tid til å besvare 12 enkle spørsmål i vedlagte skjema. Her er også vedlagt kart som viser endringene.

I tillegg til å besvare på nett kan du møte representanter fra Alta kommune og Boreal transport AS på Alta sentrum lørdag 16 september fra kl 11-15. Vi tilbyr gratis vafler til de som besvarer undersøkelsen der. I tillegg håper vi at alle som har spørsmål om busstilbudet kommer innom. Vi lover å svare så godt vi kan :)

Her er link til spørreundersøkelsen: https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=GE2LP8JY9KC5

 

Her er vedleggene - pluss et oversiktsbilde av hele rutetrasèen, dagens løsning.

Forslag 1 Thomasbakken.pdf

Forslag 2 Skoleveien.pdf

Forslag 3 Flyplass og båthavna.pdf

Forslag 4 Saga.pdf

Rutetrasè bybuss rute 140.pdf