Spillemidler til bygging/rehabilitering av kulturbygg

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Det kan søkes om spillemidler til nybygg, tilbygg og ombygging. Planene for anlegget må være forhåndsgodkjent før anleggsstart og før man kan søke om midler. Søknadsfrist for forhåndsgodkjenning til kommunen er 1. april. Skal oversendes fylkeskommunen innen 1. mai.  Søknadsfrist  til kommunen for tilskudd er 1. juni. Alta kommune oversender søknadene til Finnmark fylkeskommune innen 1. juli. Søknaden sendes elektronisk.

Målgruppe

Lag/foreninger, andelslag, kommuner eller stiftelser som skal bygge eller rehabilitere kulturbygg.

Kriterier/vilkår

Maksimulat tilskudd kan utgjøre inntil 1/3 av godkjent prosjektkostnader begrenset opp til kr. 2.000.000,-.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

For veiledning ta kontakt med kultursektoren ved Aase-Kristin H. Abrahamsen. Søker må ta kontakt med kommunen for å kunne søke.

Skjema

Søknaden sendes elektronisk. www.idrettsanlegg.no

Søknadsfrist

1. juni

Søknaden sendes til

Elektronisk gjennom www.idrettsanlegg.no

Saksbehandling

Søknadene sendes fra kommunen til Finnmarks fylkeskommune innen 1.juli. Det er Finnmark fylkeskommune som behandler søknadene.

Klagemulighet

Vedtaket kan påklages til Finnmark fylkeskommune, Kultur- og idrettsavdelingen, Fylkeshuset, 9815 Vadsø. Innen 3 uker.

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Kulturvirksomheten
Telefon:90081680
Epost:postmottak@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1403 9506 Alta
Besøksadresse:Alta Rådhus

Kontaktpersoner

Navn:Aase-Kristin Abrahamsen
Tittel:Førstekonsulent
Telefon:78455382
Mobil:41904276
Epost:aase-kristin.abrahamsen@alta.kommune.no

Andre opplysninger

Gyldig til2018-12-31