A A A

Spillemidler til bygging/rehabilitering av kulturbygg

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Det kan søkes om spillemidler til nybygg, tilbygg og ombygging av kulturbygg. Søknadsfrist  til Alta kommune er 1. februar.  Søknaden sendes elektronisk. Hvis det kommer flere søknader skal prioriteringen behandles politisk. Alta kommune oversender søknadene til fylkeskommunen innen 1. april.

Målgruppe

Lag/foreninger, andelslag, kommuner eller stiftelser som skal bygge eller rehabilitere kulturbygg.

Kriterier/vilkår

Maksimulat tilskudd kan utgjøre inntil 1/3 av godkjent prosjektkostnader begrenset opp til kr. 2.000.000,-. Nedre grense for total godkjent kostnadsramme er 150.000.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

For veiledning ta kontakt med kultursektoren ved Aase-Kristin H. Abrahamsen. Søker må ta kontakt med kommunen for å kunne søke.

Skjema

Søknaden sendes elektronisk. www.idrettsanlegg.no

Søknadsfrist

1. februar

Søknaden sendes til

Elektronisk gjennom www.idrettsanlegg.no

Saksbehandling

Søknadene sendes fra kommunen til Finnmarks fylkeskommune innen 1. mars. Det er Finnmark fylkeskommune som behandler søknadene.

Klagemulighet

Vedtaket kan påklages til Finnmark fylkeskommune, Kultur- og idrettsavdelingen, Fylkeshuset, 9815 Vadsø. Innen 3 uker.

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Kulturvirksomheten
Telefon:90081680
Epost:postmottak@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1403 9506 Alta
Besøksadresse:Alta Rådhus

Kontaktpersoner

Navn:Aase-Kristin Abrahamsen
Tittel:Førstekonsulent
Telefon:78455382
Mobil:41904276
Epost:aase-kristin.abrahamsen@alta.kommune.no

Andre opplysninger

Gyldig til2020-12-01