A A A
fotballbane

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Idrettslag og andre som skal søke om spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet har noen tidsfrister å forholde seg til.

 For å kunne søke om spillemidler til bygging av idrettsanlegg må følgende være på plass:

  1. Anlegget må være med i kommunens Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
  2. Anlegget må ha en idrettsfaglig forhåndsgodkjennelse. Ta kontakt med Aase-Kristin H. Abrahamsen, aaab@alta.kommune.no, tlf 78 45 53 82/419 04 276 for nærmere informasjon.
  3. Søknad om spillemidler, kommunal frist 1.  november. Alle må ta kontakt med Aase-Kristin H. Abrahamsen før de søker.

Hvis det er lag og foreningen som ønsker å bygge eller rehabiltere idrettsanlegg, friluftsanlegg eller nærmiljøanlegg ta kontakt med Aase-Kristin H. Abrahamsen for mer informasjon.

Informasjon om spillemidler

 

Skjema