ingress-lekeplass

Sommerjobb for ungdom

Vi skal i løpet av en kort og hektisk sommer løse en rekke arbeidsoppgaver, og trenger derfor arbeidsvillig ungdom i alderen 15-20 år.

Alle sommerjobbene er forbeholdt ungdom mellom 15 og 20 år.

Vi trenger ungdom til:
•    Park- og grøntanlegg
•    Kirker og kirkegårder   
•    Vedlikehold/miljøprosjekter
•    Diverse kommunale oppgaver/prosjekter

Alta kommune har satt av lønnsmidler til sommerjobber for ungdom i hovedsak alderen 15 – 18 år. 
Med disse midlene utføres kommunale parkoppgaver i sommerperioden. Miljø, park og idrett administrerer sommerjobbene og har ansvar for praktisk oppfølging av arbeidet og arbeidstakere. 

Tildeling av sommerjobber skjer etter fastsatte kriterier/retningslinjer. Nærmere informasjon om gjeldene retningslinjer for ordningen kan fås ved henvendelse til Miljø, park og idrett.

Arbeidsperioden er 3 uker for hver arbeidstaker dersom ikke annet særskilt avtales.

Ungdom med spesielle kvalifikasjoner kan få utvidet arbeidsperiode og evt arbeidslederansvar

  
Krav til søkere:
•    Du må være fylt 15 år før arbeidsperioden starter.
•    Du må ha arbeidstillatelse i Norge.
•    Du må ha bostedsadresse i Alta kommune for aktuell arbeidsperiode. Dersom du ordinært har postadresse utenfor kommunen, oppgi bostedsadresse i Alta under ”annet”.
•    Du må kunne jobbe innenfor det tidsrom og med de oppgaver arbeidsgiver har behov for.

Lønnsatser:

Avlønning i henhold til Kommunenes sentralforbund (KS) anbefalinger for lønn til unge arbeidstakere. 

NB! Oppdaterte lønnssatser kommer først etter tariffoppgjøret i Juni. 

    15 år:    118,33 pr. time
    16 år:    133,15 pr. time
    17 år:    133,15 pr. time
    18 år:    147,94 pr. time

I tillegg kommer feriepenger (12%).

Søknadsfrist søndag 30 april 2018

Søknader som kommer inn etter søknadsfristens utløp vil ikke bli vurdert.
Søknaden må leveres på det elektroniske søknadsskjemaet under. Om du trenger hjelp til å fylle ut søknadsskjema, ta kontakt med servicesenteret på Rådhuset.

Søk på sommerjobb i skjemaet:
Samtykker du i at denne informasjonen kan videreformidles andre arbeidsgivere i Alta?*