A A A

Søknader barnehage

På barnehageportalen kan du se informasjon om alle barnehagene, og med egen innlogging kan du følge status på din søknad. Det er ikke nødvendig å være innlogget for å sende inn en søknad.
Søk plass i barnehage


Søknader om redusert betaling behandles etter nasjonale regler for inntektsgradert foreldrebetaling og gratis kjernetid.
Søknad om redusert foreldrebetaling

Søknad om spesialpedagogisk

Spørsmål og svar

Priser

Juridiske beskrivelser

Dokumenter

Skjema