Idrettsanlegg

Søknad om spillemidler til bygging av idrettsanlegg

Idrettslag og andre som skal søke om spillemidler til bygging av idrettsanlegg har noen tidsfrister å forholde seg til.

Alle idrettslag og andre som har anleggene sine med i kommunens Plan for idrett og fysisk aktivitet vil nå få et brev i posten med innkallelse til møte
torsdag 17. oktober 2017 kl. 1800 på rådhuset.

På møte vil vi informere om endringene i kulturdepartementets bestemmelser. Vi vil også gå gjennom all informasjon angående søkeprosessen om spillemidler. For å kunne søke om spillemidler til bygging av idrettsanlegg må følgende være på plass:

  1. Anlegget må være med i kommunens Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
  2. Anlegget må ha en idrettsfaglig forhåndsgodkjennelse. Ta kontakt med Aase-Kristin H. Abrahamsen, aaab@alta.kommune.no, tlf 78 45 53 82 for nærmere informasjon.
  3. Søknad om spillemidler, kommunal frist 1.  november. Alle må ta kontakt med Aase-Kristin H. Abrahamsen før de søker.

Hvis det er lag og foreningen som ønsker å bygge eller rehabiltere idrettsanlegg eller nærmiljøanlegg ta kontakt med Aase-Kristin H. Abrahamsen for mer informasjon.