A A A
kartbilde

Søknad om arealendring ved lokaliteten 24535 Storholmen

Cermaq Norway AS søker om arealendring ved lokaliteten 24535 Storholmen i Alta kommune.

Arealendringen ligger innenfor området som  i kommuneplanens arealdel er avsatt til akvakulturformål.

Søknaden ligger i perioden 12.04 -  15.05.19 til offentlig ettersyn ved servicetorget i Alta rådhus og på Alta bibliotek.

De som har merknader til søknaden blir bedt om å sende disse skriftlig til Alta kommune, avd. for Samfunnsutvikling, pb. 1403, 9506 Alta innen 15.04.19. 
Merknader kan også sendes elektronisk til postmottak@alta.kommune.no.

Eventuelle spørsmål til søknaden rettes til Jonny Opdahl tlf  951 77 617eller mail: jonny.opdahl@cermaq.com

Dokumenter:

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
496Kb   2019-04-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
695Kb   2019-04-15
/images/icons/16x16/image2.gif
69Kb   2019-04-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
252Kb   2019-04-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
923Kb   2019-04-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2019-04-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2019-04-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2019-04-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2019-04-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
237Kb   2019-04-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
151Kb   2019-04-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2019-04-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
672Kb   2019-04-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
230Kb   2019-04-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
48Kb   2019-04-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
25Kb   2019-04-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
811Kb   2019-04-15


 

Skjema