A A A
Lille kufjord kartutsnitt

Søknad om arealendring ved lokaliteten 10840 Lille Kufjord

NRS Farming AS søker om arealendring ved lokaliteten 10840 Lille Kufjord i Alta kommune

Søknaden gjelder endret anleggsplassering og to alternative flåteplasseringer.

Søknaden er i samsvar med kommuneplanens arealdel.

Les hele søknaden her

Søknaden ligger i perioden 04.11 – 02.12.19 til offentlig ettersyn

De som har merknader til søknaden blir bedt om å sende disse skriftlig til Alta kommune, avd. for Samfunnsutvikling, pb.1403,9506 Alta innen 02.12.19.
Merknader kan også sendes elektronisk inn her

Eventuelle spørsmål til søknaden kan rettes til Per Magne Bølgen på tlf 92896202 eller e-post per.magne.bolgen@salmon.no .

Dokumenter:

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
612Kb   2019-11-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
440Kb   2019-11-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
7M   2019-11-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
513Kb   2019-11-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
96Kb   2019-11-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
94Kb   2019-11-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
50Kb   2019-11-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
60Kb   2019-11-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
57Kb   2019-11-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
51Kb   2019-11-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
135Kb   2019-11-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2019-11-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2019-11-07
/images/icons/16x16/image2.gif
88Kb   2019-11-07

 

Skjema