A A A
Info

Skolestart ved grunnskolene i Alta skoleåret 2019/2020

Samtlige elever i grunnskolen i Alta ønskes velkommen til nytt skoleår!
Alle skoler starter opp mandag 19. august.

I oversikten nedenfor og på skolens hjemmeside finner du detaljer for din skole.

Skole                           Fremmøte                    Andre forhold
Alta ungdomsskole       Kl. 08.30 – 11.00          Alle elever
Aronnes skole              Kl. 08.30 – 11.00          Alle elever
Bossekop skole            Kl. 08.30 – 11.00          2. - 7. trinn
                                     Kl. 09.00 – 11.00.         1. trinn
Elvebakken skole         Kl. 08.25 – 11.00          2. - 7. trinn. Buss til Amtmannsnes
                                     Kl. 09.00 – 11.00          1. trinn. Buss kl. 11.00 til Amtmannsnes
Gakori skole                 Kl. 08.30 – 11.00          2. - 7.trinn
                                     Kl. 09.00 – 11.00          1.trinn
Kaiskuru nærmiljøsnt   Kl. 09.00 – 12.00          Alle elever
Komsa skole                Kl. 08.30 – 11.15           2. – 7. trinn
                                     Kl. 09.00 – 11.15           1. trinn
Kvalfjord skole              Kl. 09.00                       Alle elever
Leirbotn oppvekstsnt    Kl. 08.05                        Alle elever
Rafsbotn skole              Kl. 08.30 – 11.15          Alle elever. Oppmøte i gymsalen. Buss kl. 11.20
Saga skole                   Kl. 08.30 – 12.00           Alle elever
Sandfallet ung.             Kl. 08.30 – 11.00           Alle elever
Talvik skole                  Kl. 08.30 – 12.30           Alle elever
Tverrelvdalen skole      Kl. 08.30 – 11.00           Alle elever
Øvre Alta skole             Kl. 08.10 – 11.00           Alle elever

Alta integrerings- og kompetansesenter Kl. 10.00

Gjelder norskopplæring for voksne innvandrere og de som skal ha grunnskoleopplæring. Skolen tar direkte kontakt med asylanter og voksne med spesialundervisningstilbud angående informasjon om tidspunkt for oppstart.

 

 

Skjema