abc

Skoleruter 2016 - 2017 og 2017 - 2018

Vedlagt ligger skoleruta for de to neste skoleårene. 

Skolerute 2016 - 2017

Skolerute 2017 - 2018

Det vil ikke være informasjon om datoer for nasjonale prøver i skoleruta. Datoene for disse finner dere på udir.no