abc

Skoleruter 2017 - 2020

Vedlagt ligger gjeldende skolerute samt for de to neste skoleårene. 

Gjeldende:

Skolerute 2017 - 2018

 

Kommende: 

Skolerute 2018 - 2019

Skolerute 2019 - 2020

Det vil ikke være informasjon om datoer for nasjonale prøver i skoleruta. Datoene for disse finner dere på udir.no