Temabilde skolemiljøabc

Nytt regelverk om skolemiljø

Stortinget har vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø som gjelder fra 1. august 2017. 

Ansikt

Nytt nettsted om mobbing

På det nye nettstedet www.nullmobbing.no finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter.

studere

Læringsmiljø

Godt læringsmiljø er en rettighet og en forutsetning for god læring.

barnehender

Handlingsplan for et trygt og inkluderende skolemiljø

Systematisk arbeid med skolemiljø virker preventivt og motvirker mobbing og uønsket atferd i skolen.

informasjon

Endringer i tobakkskadeloven - tobakksfri skoletid og røykfrie inngangsparti

Tobakkskadeloven ble endret 1. juli. Det er nå lovbestemmelse om tobakksfri skoletid for alle elever i grunnskoler og videregående skoler. Det er også lovbestemmelse om røykfrie inngangsparti ved offentlige bygg samt offentlige og private helseinstitusjoner.