A A A

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et tilbud i skolen til alle barn og ungdom i alderen 6 til 20 år. Skolehelsetjenesten har som oppgave å bidra til å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene i samarbeid med skolen, der trivsel, læring og helse er i hovedfokus. Tjenesten bidrar i undervisning om temaer i skolens læreplaner og undervisning knyttet til spesielle utfordringer ved skolen eller nærmiljøet.
 

Skolehelsetjenesten skal være lett tilgjengelig med gode muligheter for drop-in samtaler på skolen, med oppfølgingssamtaler ved behov. Vi skal sikre medvirkning og involvering fra barn og foreldre i arbeidet, og har et særlig ansvar for å følge opp barn og ungdommer som har det vanskelig.

Ved behov samarbeider vi med andre instanser som fastlege/ helsetjenester, pp-tjeneste, barnevern og habilitering i samråd med barn og foreldre.

Skolehelsestjeneste tilbys av helsesøstre på den enkelt skole.

Spørsmål og svar

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema