Temabilde skatter og avgifterGjenreisningshus

Utskrivning av eiendomsskatt for 2015

Eiendomsskattelisten for 2015 legges ut 27. februar i resepsjonen på rådhuset til offentlig gjennomsyn ihht §§ 14 og 15 i lov om eiendomsskatt til kommunene.

a-melding

A-ordningen innføres 1. januar 2015

A-ordningen gjelder for alle arbeidsgivere og andre som utbetaler lønn, pensjon og ytelser.

Skatteattest

Skatteattest og mva-attest i Altinn

Nå kan du bestille skatteattest og mva-attest gjennom Altinn. Både privatpersoner og selskap kan bestille attester.

informasjon

Nå blir skattekortene elektroniske

Fra 2014 sender ikke Skatteetaten ut skattekort i posten. Det er arbeidsgiverne som må bestille skattekort for sine ansatte. Dette kan de enten bestille via skatteetaten.no eller direkte i lønnssystemet.

informasjon

Informasjon Skatt og innfordring

Tjenesteområde Skatt og innfordring er delt inn grupper som tar seg spesielt av hhv. arbeidsgivere, personlige skatteytere og eiendomsskatt / kommunal innfordring.