Temabilde skatter og avgifterinfo_red

Endring av kontonummer - Utbetaling av til gode skatt inntektsåret 2016

Dersom man vil endre kontonummer for utbetaling av til gode skatt, kan dette gjøres i Altinn av skatteyter selv. Det forutsettes at det nye kontonummeret er registrert i grunnlagsdata og Altinn som et tilgjengelig valg.

informasjon

Idrettslag og ideelle organisasjoner – plikter som arbeidsgiver

Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at laget eller organisasjonen «ikke har erverv til formål».

a-melding

Informasjon om A-ordningen

A-ordningen gjelder for alle arbeidsgivere og andre som utbetaler lønn, pensjon og ytelser.

Skatteattest

Skatteattest og mva-attest i Altinn

Nå kan du bestille skatteattest og mva-attest gjennom Altinn. Både privatpersoner og selskap kan bestille attester.

informasjon

Nå blir skattekortene elektroniske

Fra 2014 sender ikke Skatteetaten ut skattekort i posten. Det er arbeidsgiverne som må bestille skattekort for sine ansatte. Dette kan de enten bestille via skatteetaten.no eller direkte i lønnssystemet.