Temabilde skatter og avgifterinformasjon

A-ordningen for arbeidsgivere - 2015

I januar 2015 skal alle arbeidsgivere levere a-meldingen. Meldingen erstatter fem av skjemaene som i dag leveres til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.

informasjon

Nå blir skattekortene elektroniske

Fra 2014 sender ikke Skatteetaten ut skattekort i posten. Det er arbeidsgiverne som må bestille skattekort for sine ansatte. Dette kan de enten bestille via skatteetaten.no eller direkte i lønnssystemet.

informasjon

Informasjon Skatt og innfordring

Tjenesteområde Skatt og innfordring er delt inn grupper som tar seg spesielt av hhv. arbeidsgivere, personlige skatteytere og eiendomsskatt / kommunal innfordring.

informasjon

Skatteetaten innfører nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske borgere

Fra 1. februar 2012 utføres ID-kontroll, mottak av innflyttingsmeldinger og søknad om skattekort ved utvalgte skattekontor.
Kalkulator%26nbsp%3Bog%26nbsp%3Bpenn

Betalingskort for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift må bestilles av arbeidsgiver fra 2012

Fra og med 1. termin 2012 vil det ikke lenger bli sendt ut betalingskort for innbetaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.