Situasjonskart til søknad og melding om tiltak etter plan- og bygningsloven

Generelt om tjenesten

Tema

- Bolig og eiendom
- Byggesak

Beskrivelse

Ved søknader eller meldinger om byggetiltak og deling/grensejustering av eiendom skal tiltaket tegnes inn på kart. Det skal dokumenteres at berørte naboer er varslet og om søknaden/meldingen er i samsvar med gjeldende arealplan eller ikke. Til denne dokumentasjonen trenger du et situasjonskart med plan- og naboopplysninger som ikke er eldre enn 6 måneder.

Oppgi eiendommens adresse eller gårdsnummer (Gnr.), bruksnummer (Bnr.) og festenummer (Fnr.), hva kartet skal brukes til, hvem som er eier/søker, og hvem kartet skal sendes til. 

For andre typer kart og eiendomsopplysninger vises det til egen tjeneste karttjenester.

Pris for tjenesten

Pris fastsettes av kommunestyret hvert år.

Gebyrer etter plan- og bygningslovens § 109

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicesenteret
Telefon:78455000
Epost:servicesenteret@alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1403 9506 ALTA
Besøksadresse:Rådhuset Sandfallveien 1 9510 ALTA

Andre opplysninger

Gyldig til2018-12-31