A A A

Sentrumsutbygging 2016-2020

Sentrumsutbygging 2016-2020

Innenfor sentrumsområdet i Alta skal det investeres for ca. 3 milliarder de neste 3-4 årene. Mange av prosjektene starter opp allerede nå i vår. 
Her vil du finne samleinformasjon om aktuelle saker som berører sentrumsområdet under utbyggingen.

Sentrumsutbyggingen har en egen Facebookside her med mer informasjon.

P13

Parkeringsplass P13 i Follumsvei får ny regulering mandag 14. august 2017

På grunn av endringer som skjer i Alta sentrum omreguleres parkeringsplass P13 til parkering mot særskilt tillatelse fra mandag 14. august.

informasjon

Informasjonsmøte Sentrumsutbyggingen

I en fase over flere år framover vil det være svært mange utbyggingsprosjekter på Alta sentrum. I en slik fase er det viktig med god informasjon og involvering av gårdeiere, utbyggere og entreprenører. 

informasjon

Alta Helsesenter - Hovedinngang flyttes til forsiden mot Markveien fra mandag 19. juni

Ny adkomst til legevakt og Finnmarkssykehuset

Alle henvendelser til kommunal legevakt og Finnmarkssykehuset skal skje gjennom ny inngang på forsiden mot Markveien. Tannklinikken blir ikke berørt.

Sentrum+zoom

Sentrumsutbygging 2016-2020

Innenfor sentrumsområdet i Alta skal det investeres for ca. 3 milliarder de neste 3-4 årene. Mange av prosjektene starter opp allerede nå i vår. Utbyggingen er positiv for Altas byutvikling, men vi må være forberedt på at det i byggeperioden kan bli kaotisk og at sentrumsområdet kommer til å være et anleggsområde en stund fremover.