Sentrum barnehage - Utvidelse

Sentrum barnehage skal utvides med en ny avdeling. Byggingen ble igangsatt 8.august og forventes å ferdigstilles november 2011.

Sentrum barnehage skal utvides med en avdeling, noe som tilsvarer et tilbygg på 147 m2. Den nye avdelingen skal bestå av ett oppholdsrom, hvilerom, grovgarderobe, fingarderobe, toaletter, stellerom etc. Den nye avdelingen skal ha plass til 12 barn fra 0-3 år / 18 barn fra 3-5 år. I eksisterende bygget skal møterommet utvides og moppvaskerommet flyttes i eksisterende lager. Det skal også bygges et  vognskur som skal dekke behovet etter utvidelsen.

Prosjektet gjennomføres som generealentreprise ved Tømrer Gøran Romsdal AS som vant anbudskonkurransen for dette prosjektet.
 
 
Byggherre organisasjon
Prosjekteier:                                               Barn og Unge v/ Per Hindenes
Prosjektleder:                                             Bygg og eiendom v/ Risten Hætta
Byggelder:                                                   Bygg og eiendom v/ Bjarne Pettersen
 
Deltakere:
Arkitekt:                                                         Atelier 2 AS
Rådgivende ingeniør Bygg:                      RIB iNord AS
Rådgivende ingeniør El-kraft:                  Sweco Norge AS
Rådgivende ingeniør VVS:                       Jørstad RI AS
 
Bygningsmessige arbeider:                     Tømrer Gøran Romsdal AS
Elektriske arbeider:                                    Elektro AS
Ventilasjon:                                                  Blikkensalger Bjørn Mella AS
Sanitæranlegg:                                            Alt'a Rør AS
Gravearbeider:                                            Oddbjørn Thomassen AS
Male- og flisarbeider:                                Alta Farvehandel og parfymeri AS
                                  
Økonomi- Fremdrift
Budsjett:                                                       kr. 6 000 000,-
Anbud ut:                                                      Mars 2011
Byggestart:                                                  August 2011
Ferdig:                                                          November 2011